دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم بيگانه و اقسام آن در فقه اسلامي

همان طوري كه بيان شد در حقوق موضوعه تابعيت اساس بيگانگي را تشكيل می‏دهد‏؛ اما در حقوق اسلامي تابعيت را مذهب تشكيل می‏دهد. بنابراين در فقه، بيگانگان به اشخاصي خارج از مذهب و دين اسلام اطلاق می‏شود. در قانون و ايدئولوژي جهاني اسلام، مسأله تابعيت و مليت براساس خون و يا زبان و يا خاك و يا ساير عناصر مادي ديگر استوار نيست‏؛ بلكه موضوع تابعيت يك امر اختياري و مربوط به عقيده و طرز فكر افراد تشكيل دهنده‏ی جامعه‏ی اسلامي می‏باشد. هر فردي كه به عقيده‏ی اسلامي معتقد باشد، جزئي از جامعه‏ی اسلامي محسوب شده و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقه‏ی تاريخي وي و خاندانش به هيچ وجه در اين زمينه موثر و مورد نظر نيست. بدني ترتيب در مجتمع برادري اسلامي هر فردي پس از يك پيمان اختياري (ايمان) رسماً به عضويت جامعه‏ی متشكل اسلامي درمي آيد و تابعيت آن را به عهده می‏گيرد و همه و همه در برابر قانوني كه بدان ايمان آورده اند، مسئوليت و حقوق برابري می‏يابند و اختلاف مادي و اعتباري از ميان می‏رود. عالي و داني، فقيرو غني، بزرگ و كوچك، سفيد و سياه، سرخ و زرد، نژاد آريايي و سامي، عرب و عجم، آسيايي و اروپايي و… همه و همه برادر و عضو مسئول جامعه‏ی اسلامي می‏شوند. همان طوري كه ملاحظه گرديد، در حقوق موضوعه براساس تابعيت قرار دادي با سه ملاك خاك، خون و تركيب خاك و خون بيگانگان تقسيم و شناخته می‏شوند، ولي در فقه اسلامي تقسيم بر اساس مذهب و اعتقادات ديني شكل می‏گيرد. به هر تقدير انواع بيگانگاني كه در فقه اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند،[1] عبارتند از:

  در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

  به سایت مرجع

  www.homatez.com

  مراجعه نمایید

   

  ثقل

 1. ملحدين، ‌يعني افرادي كه منكر اعتقادات مذهبي هستند‏؛
 2. مشركين، يعني كساني كه براي خداوند يكتا شريك قائل هستند‏؛
 3. پيروان مذهب ساختگي‏؛
 4. اهل كتاب، يعني اقليت‏های يهودي، مسيحي و زردشتي.

بديهي است گسترده‏ی موضوعي اين تحقيق همچنان كه گذشت شامل انواع بيگانگاني كه به صورت دايم يا موقت در قلمرو جمهوري اسلامي ايران اقامت دارند را در برخواهد گرفت.

[1] – عميد زنجاني، ‌عباس علي ؛ حقوق اقليت ها، انتشارات صدر.

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف كلي تحقيق كاربردهاي آن

با توجه به آنچه كه گذشت شايد روزي نباشد كه پروندهاي در ارتباط با مسئوليت بيت المال و دولت در پرداخت ديه در دادگاه‏ها مطرح نشود. فرار قاتلين پس از ارتكاب جرم و ناپديد شدن از انظار عموم براي هميشه و يا ساليان دراز، پيدا شدن اجسادي كه قاتلين آن شناسايي نشده اند، ‌قتل‏های خطاي محض كه پرداخت ديه‏ی ايشان غيرممكن است، افرادي كه در تيرانداز‏ی مأمورين به قتل رسيده اند و موارد متعدد ديگر همگي پرونده هايي است كه در آن سخن از مسئوليت بيت المال مسلمين در ميان است. حال اگر اين موارد مربوط به غير مسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور اعم از مسلمان و يا غير مسلمان باشد كه در ايران به صورت دايم يا موقت اقامت دارند يا اصولاً به عنوان گردشگر ومهاجر به ايران مسافرت و يا تردد می‏نمايند وپرونده‏ای در محاكم قضايي ايران مطرح برای رسيدگي باشد،‌داگاه‏های رسيدگي كننده براي تعيين تكليف و صدور حكم بايد به كدام مواد قانوني ويا قاعده‏ي فقهي رجوع يا استناد نماييد؟ بنا به مراتب، اهميت موضوع تحقيق بيش از پيش آشكار می‏شود. اهداف كلي اين تحقيق و كاربرد‏های آن به شرح زير قابل تصور خواهد بود:

الف) ارائه راهكار‏های قانوني به مراجع قضايي و دادگاه‏ها در رسيدگي به پرونده‏های بلاتكليف در مورد اتباع بيگانه وغير مسلماناني كه در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران مقتول يا مجروح و يا خود مرتكب جنايتي می‏شوند‏؛ آن هم به منظور پرداخت ديه‏ی آنان از بيت المال مسلمين همچون مسلمانان و شهروندان درجه يك كشور.

ب) ارائه راهكارهاي اساسي جهت تغيير سياست جنايي، قضايي،تقنيني به منظور برون رفت از چالش‏های حادث در قبال عدم پرداخت ديه‏ی غیرمسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران كه هرازگاهي موجب محكوميت ايران در كنوانسيون‏های حقوق بشر سازمان ملل متحد ومجامع حقوقي و بين المللي می‏گردد.

ج) آشنا نمودن مسلمانان و شهروندان ايراني به حقوق هم نوعان خويش در ارتباط و همزيستي با آنان در جهت تعامل با يكديگر به منظور احترام متقابل و جذب غير مسلمانان به تعاليم عاليه اسلام به عنوان مكتب الهام بخش توحيد‏ی و احترام به كرامات ذاتي انسان‏ها وجلو گيري از به هدر رفتن خون مطلق انسان بما هو انسان كه حرمت آن مورد تأكيد شروع مقدس است.

 1. سوال‏های اصلي تحقيق

براي رسيدن به اهداف مذكور در بند فوق اين تحقيق با عنايت خداوند متعال درصدد است كه با استفاده از منابع فقهي و حقوقي و قوانين موضوعه وبا استنتاج از قواعد فقهي و اصول كلي حقوق بين الملل به دو سؤال اصلي واساسي زير پاسخ دهد:

 1. مهمترين مبناي مسؤليت بيت المال مسلمين در قبال ديه غيرمسلمان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران چيست؟ راهكار اساسي برون رفت نظام عدالت كيفري ايران درقبال چالش‏های قانوني وقضايي حادث به اعتبار عدم پرداخت ديه‏ی غيرمسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران چيست؟
 2. راهکار اساسی نظام عدالت کیفری ایران در قبال مسائل قانونی و قضایی حادث به اعتبار عدم پرداخت دیه غیرمسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلام ایران چیست؟
دسته بندی : پایان نامه حقوق