دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم: مبانی

پس از آشنايي مختصر و ابتدايي که از مفاهيم استقلال، بي طرفي و بحران در طي گفتارهاي قبل به عمل آمد. در اين مبحث به ترتيب به تبيين ويژگي هاي استقلال قضايي، عوامل تأثيرگذار بر استقلال و همچنين چگونگي شکل گيري مخاصمات مسلحانه و عوامل موثر در پيشگيري از مخاصمات مسلحانه داخلي خواهيم پرداخت.

گفتار اول: ويژگي هاي استقلال قضايي

استقلال قضايي جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملي، داراي ويژگي ها و خصوصياتي است که رعايت التزام به آنها در هر شرايطي موجب تضمين و رعايت بيشتر آن در نظام عدالت کيفري و در نتيجه تحقق و تضمين بيشتر دادرسي عادلانه مي گردد از جمله اين ويژگي ها که بايستي مورد توجه قرار گرفته و در تضمين هر چه بيشتر استقلال قضايي مورد عمل قرار گيرند، «آشکار بودن[1]»  و«تعليق ناپذيري[2]» آن در شرايط اضطراري است که در ذيل به صورت مختصر به شرح هر يک از آنها مي پردازيم.

 

الف) آشکار بودن استقلال قضايي

استقلال قضايي در اسناد مختلف بين المللي و قوانين داخلي مورد تأکيد قرار گرفته است ولي صرف تضمين و تاکيد بر معيارهاي استقلال قضايي در اسناد مختلف نمي تواند ما را به وجود واقعي استقلال قضايي در يک نظام عدالت کيفري قانع نمايد بلکه براي حصول اطمينان از وجود استقلال قضايي به طور واقعي، يک ويژگي اساسي لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضايي در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن ياد مي‌شود.

معيارهاي مختلف دادرسي عادلانه در اسناد و قوانين مختلف مورد شناسايي قرار گرفته است، ولي عادلانه بودن يک فرايند قضايي زماني اطمينان آور مي شود که نمود بيروني داشته باشد. استقلال قضايي نيز به عنوان معيار اساسي دادرسي عادلانه چنين است. به عبارت بهتر تا هنگامي که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکيب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولي امر قضا نبينيم، نمي توانيم به استقلال قضايي واقعي و باطني آنها اطمينان پيدا کنيم.

مستقل بودن نه تنها بايد در قوانين و اسناد حقوقي تضمين شود، بلکه ظاهر دادرسي و ساختار نهادها، ترکيب محاکم و رفتار مقامات قضايي نيز بايد مستقل و غير جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن يک دادگاه و مقامات قضايي آن به لحاظ ساختاري به نحوي که بتوانند با استقلال قضايي کامل به اتخاذ تصميم بپردازند کافي نيست،بلکه اين داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگيخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفين دعوي نسبت به دستگاه عدالت مي گردد.[3]

[1]– be appearance

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

[2]– non derogable

[3] – فرهاد دادفر، تضمين هاي استقلال قضايي در نظام بين الملل حقوق بشر و نظام عدالت کيفري ايران، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفيد، خرداد 1390، ص 23

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق:

در اين تحقيق برآنيم تا به سئوالاتي از قبيل:

  • استقلال ديوان بين المللي کيفري چگونه در ساختار، ارکان و تشکيلات آن تبلور يافته است؟
  • تعامل دولتها و شوراي امنيت با ديوان بين المللي کيفري چه تاثيري مي تواند بر عملکرد و استقلال آن داشته باشد؟
  • در قضيه دارفور، ديوان تا چه اندازه توانسته است نقش يک مرجع بين المللي کيفري مستقل را در راستاي تأمين اهداف اساسنامه اش ايفا نمايد؟
دسته بندی : پایان نامه حقوق