ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت  …

اول در عمل یک هدف امنیتی می‌تواند از طریق کاهش، شناسایی یا واکنش به تهدید ویژه تحقق پیدا کند اما نیازمندی‌ها برای این‌چنین تهدیداتی نمی‌توانند به آسانی به عنوان محدودیت‌ها مدل شوند. علاوه بر آن، نمایش امنیت به عنوان محدودیت می‌تواند نیازمندی‌های امنیتی را در مقابل قابلیت کاربری قرار دهد، به جای آنکه امنیت را به عنوان تقویت کننده نیازمندی‌های قابلیت کاربری در نظر بگیرد. این رویکرد امنیت را به عنوان محدود کننده‌ها در نظر می‌گیرد.
دوم، فریم‌های مشکل، محیط فیزیکی را یکتا فرض می‌کنند. مفهوم زمینه برای چشم اندازی از جهان مشکل که اخیراً مدل شده‌است معین و مشخص است.
سوم، رویکرد‌های فریم‌های مشکل منکر تکنیک‌های استفاده شده برای استخراج داده هستند. اگرچه هالی و دیگران( ۲۰۰۸)، استفاده از مباحث امنیتی برای اثبات فرضیات تصمیمات امنیتی را پیشنهاد می‌کند. دانش آسیب پذیری‌های زمینه‌ای ممکن است در یک دیاگرام مشکل کلی، گم شود.
در نهایت، فریم‌های مشکل در حوزه خارج از تحقیقات مهندسی نیازمندی‌ها زیاد پذیرفته نشده‌اند. یک مطالعه مقایسه‌ای استفاده ازUML و فریم‌های مشکل (وینسنت[۲۱۶]، ۲۰۰۸) نتیجه می‌گیرد که حرفه‌ای‌های حوزه‌هایی غیر ازIT، فریم‌های مشکل را بسیار نامفهوم ارزیابی کرده‌اند.
علاوه بر آن، حرفه‌ای‌هایIT، در ارائه دیاگرام فریم‌های مشکل به ذینفعانی که با مسائل IT آشنایی ندارند راحت نبودند. نکته نهایی این است که اغلب رویکردهای این فریم‌ها هنوز خارج از کمیته تحقیقی استفاده نشده‌اند. فریم‌های مشکل به آنالیست‌ها امکان مدل کردن دامنه‌های پیچیده با استفاده از مدل‌های مختصر و مفید را می‌دهند. این مدل‌ها دانش دامنه‌ای زیادی را در خود تجمیع می‌کنند که
درک و کارکردن با آنها را بدون داشتن دانش در مورد رویکرد و دامنه مشکل تقریباً ناممکن می‌کند. در مقایسه، دیاگرام کلاس UML، مدلی از طبقه بندی کننده‌ها و وابستگی میان آنهاست؛ در نتیجه دیاگرام کلاس UML نیاز به آگاهی کمتری نسبت به دیاگرام فریم‌های مشکل دارد.

رویکرد‌های هدف محور

مهندسی نیازمندی‌های هدف محور[۲۱۷] به استفاده از اهداف برای استخراج نیازمندی‌ها، ارزیابی، مذاکره، پیچیدگی ساختار بندی، مستند سازی، آنالیز و تکامل تدریجی اشاره دارد. (لمسوئیرد[۲۱۸]، ۲۰۰۹)
در این بخش یک نمونه را که روی کشف اهداف و نیازمندی‌ها تمرکز دارد و با چهارچوب KAOS مشخص شده‌است، بازبینی می کنیم.
 
 
 
 

KAOS

روش[۲۱۹]KAOS (داردنه[۲۲۰] و دیگران، ۱۹۹۳) یک رویکرد سیستماتیک برای آنالیز، شناسایی و ساختاربندی اهداف و نیازمندی‌ها است. این رویکرد بر اساس مدل کردن اهداف به صورت بالا به پایین[۲۲۱] و پایین به بالا[۲۲۲] استوار است.
KAOS، هدف را به عنوان قصد و نیتی که سیستم باید از طریق مشارکت عواملش به آنها دست یابد تعریف می‌کند. (لمسوئیرد، ۲۰۰۹) این عوامل ممکن است کامپوننت‌هایی از یک سیستم بزرگ یا بشر یا ماشین باشند.
هدف می‌تواند رفتاری[۲۲۳]یا نرم[۲۲۴] باشد. اهداف رفتاری، رفتارهای سیستم را تعیین می‌کنند و ممکن است اهداف دست یافتنی یا پشتیبانی باشند. اهداف دست یافتنی رفتارهایی که سیستم باید دیر یا زود به آنها دست یابد را معرفی می‌کند. در حالیکه اهداف پشتیبانی رفتارهایی از سیستم که همیشه باید وجود داشته باشد را تعیین می‌کند. اهداف نرم ترجیحات میان رفتارهای سیستم را تعیین می‌کنند و معمولاً با کلمات کلیدی مانند افزایش یا کاهش به جای دست یافتنی یا پشتیبانی معرفی می‌شوند.
یک مدل هدف KAOS یک گراف تفسیری هدف است که از طریق لینک‌های و/یا[۲۲۵] بهم مرتبط شده‌اند، برای مثال در مورد لینک‌های”و”، همه زیر اهداف لینک شده به هدف پدر، باید قبل از برآورده شدن هدف پدر برآورده شوند.
اهداف ممکن است به وسیله ویژگی‌های دامنه پالایش شوند. اهداف همچنین می‌توانند به وسیله عملیات سیستم که تغییرات در وضعیت سیستم ایجاد می‌کنند عملیاتی شوند. (اسپیوی[۲۲۶]، ۱۹۹۲)
 
 
 
 
 

معایب KAOS

KAOS منکر پروسه استخراج نیازمندی‌ها و مدل کردن زمینه‌ای است. ضعف استخراج نیازمندی‌ها در KAOS عمیق‌تر شده‌است زیرا استفاده از بحث امنیت (هالی و دیگران، ۲۰۰۸) و آنالیز ریسک (چمیت[۲۲۷]، ۲۰۱۰) چند راه برای چک کردن سلامت داده‌ها قبل از مدل کردن را ارائه می‌دهد. اما با KAOS، ارزیابی پروسه مدل کردن اهداف هیچ پشتگرمی در مورد اعتبار اهداف نمی‌دهند.

رویکردهای عامل محور[۲۲۸]

آغاز رویکردهای عامل محور به کار چانگ و دیگران[۲۲۹]روی چهارچوب NFR[230] (چانگ، ۲۰۰۷) باز می‌گردد. اساس چهارچوب NFR طراحی سیستم‌هایی است که با نیازمندی‌های غیر عملکردی مانند امنیت، دقت و کارائی درگیر می‌باشد.
چانگ و دیگران تقویت استخراج نیازمندی‌های عملیاتی، با فعالیت‌هایی در جهت شناسایی، تجزیه و تحلیل و عملیاتی کردن اهدافی که مشکلات غیر عملکردی را منعکس می‌کنند را پیشنهاد می‌کنند. اگرچه نیازمندی‌های غیرعملکردی اغلب کامل مشخص نیستند و ممکن است به عنوان اثرات جانبی دیگر اهداف شناسایی شوند.
 
 
 

I*

چهارچوب I*[231] یک رویکرد عامل محور در مهندسی نیازمندی‌ها است. I* برای تمرکز روی مهندسی نیازمندی‌ها در مراحل ابتدایی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

تبیین شده‌است. هدف از I* مدل کردن و آنالیز علاقه مندی‌های ذینفعان و چگونگی جایگزینی متغیرهای محیطی و سیستمی است. (یو[۲۳۲]، ۱۹۹۷)
اگر یک بازیگر قصد رسیدن به هدف را داشته باشد، می‌تواند به وسیله انجام دادن وظیفه یا به وسیله متکی بودن به دیگر بازیگران برای رسیدن به هدف یا منابع یا وظایف لازم برای رسیدن به هدف، به هدف دست یابند. این‌ها می‌تواند با استفاده از مدل‌های استراتژیک وابستگی مدل شده باشد.
I* همچنین از مدل منطق استراتژیک، که در آن پیوند‌های داخلی معرف وابستگی‌های استراتژیک هستند، پشتیبانی می‌کند. I* اجازه مدل کردن و مطرح کردن تصمیمات طراحی سطح بالا را در مراحل ابتدایی می‌دهد. (یو، ۱۹۹۷)

TROPOS

برچسب ها :