جستجوی مقالات فارسی – 
ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا-  …
ممکن است نیاز به تخصص‌ها (برای مثال: روانشناس، متخصص تست، جامعه شناس و…) و ذینفعان مختلف در گروه باشد.

محصولات به بازبینی کمتری نیاز پیدا می‌کنند و معمولاً بهتر با محیط و کاربران سازگار می‌شوند.

ممکن است اعمال تعدادی از نظرها در طراحی دشوار باشد.

همکاری بین افراد در این فرآیند امکان ارائه راه حل‌های خلاقانه را افزایش می‌دهد.

امکان ارائه‌ایده‌های مربوط به محصولات جدید افزایش پیدا می‌کند.

جنبه‌های مختلف قابلیت کاربری نمی‌تواند پیشرفت کند مگر آنکه راه‌هایی برای تست و اندازه‌گیری آنها وجود داشته باشد. هرنبائک[۴۰] (۲۰۰۶) در تحقیقات خود بیان می‌کند که قابلیت کاربری نمی‌تواند به طور مستقیم اندازه‌گیری شود. او چندین چالش برای اندازه‌گیری قابلیت کاربری را مانند درک ارتباط میان اندازه‌گیری غیر عینی و عینی قابلیت کاربری، اندازه‌گیری قابلیت یادگیری، اندازه‌گیری رضایت از طریق سؤالات در مورد استفاده از نرم افزار و همبستگی میان اندازه‌گیری‌های مختلف را مطرح می‌کند. میلر[۴۱] (۲۰۰۶) تست قابلیت کاربری را به عنوان پروسه‌ای که با شروع پروژه آغاز می‌شود و از طریق نمونه آزمایشی[۴۲] تکمیل شده و حتی بعد از تولید نسخه نرم افزاری ادامه می‌یابد در نظر می‌گیرد و معتقد است که «تمام شدن پروژه به‌این معنی نیست که قابلیت کاربری پروژه پایان یافته است».
ستین و گوکتورک[۴۳] (۲۰۰۸) معتقدند که قابلیت کاربری یک ویژگی کیفی غیر عملیاتی[۴۴]محسوب می‌شود و به عنوان یک موضوع ذهنی به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست.

چهارچوب[۴۵] RESPECT

این چهارچوب بر اسـاس چرخه طـراحی ارائه شده در طـراحی مبتـنی بر کاربر استاندارد ISO 13407 می‌باشد که در ادامه نمایش داده شده‌است.
شکل ۲ – ۱ – فعالیت‌های کلیدی طراحی مبتنی بر کاربر (ISO. ISO 9241-11)
RESPECT چهارچوبی فراگیر جهت مهندسی نیازمندی‌ها فراهم میآورد که نیازمندی‌های کاربر را در دست‌یابی به کیفیت مورد نظر در پروسه طراحی مرتفع می‌سازد. RESPECT بر اهمیت فهم کاملی از نیازمندی‌های کاربران تأکید داشته و اعتبار سنجی نیازمندی‌های کاربران را در دنیای واقعی مورد بررسی قرار می‌دهد. روش‌های مهندسی نیازمندی‌های موجود نیز می‌توانند در راستای این روش به کارگرفته شوند. RESPECT هم چنین نیازمندی‌های جدید را مورد بررسی قرار می‌دهد که شامل دو بخش نیازمندی‌های مربوط به زمینه‌های استفاده متفاوت مربوط به سناریوهای استفاده کاربران و اهداف قابلیت کاربرد می‌باشند که موجب می‌شوند کاربران کارا، اثربخش و با رضایت وظایف خود را در سیستم انجام دهند.

گام‌های اصلی چهارچوبRESPECT

سه گام اصلی در چهارچوب نیازمندی‌های کاربر و بخش‌های تشکیل دهنده آنها را می‌توان به صورت
چرخه‌ای پیمایشی نمایش داد که در شکل زیر ارائه شده‌است. هر چرخه شامل تجزیه و تحلیل زمینه
استفاده، تعیین نیازمندی‌های کاربر و توسعه طراحی جهت رسیدن به نیازمندی‌های تعیین شده و تست آنها می‌باشد.
شکل ۲ – ۲ – گام‌های اصلی RESPECT(ISO. ISO 9241-11)
فاز اول: زمینه استفاده سیستم و طراحی اولیه
فاز دوم: تهیه پروتوتایپ و تعیین اهداف تست قابلیت استفاده
فاز سوم:تهیه محصول نهایی

تعاریف، ماهیت و مفهوم اعتماد

در مفاهیم اجتماعی، اعتماد[۴۶] از راه‌های گوناگونی سنجیده می‌شود. مانند تاریخچه تعاملات گذشته، شایعات، گواهی‌نامه شخص ثالث، اعتبار اجتماعی و…
اعتماد به عنوان بخش مهمی از زندگی فردی و اجتماعی بشر در نظر گرفته می‌شود و به کار بستن آن بدون محدودیت فرهنگی یا ملیتی، به عنوان نمونه‌هایی از اصول اولیه اقتصاد (زاک و کناک[۴۷]، ۱۹۹۸;فیش من و خاننا[۴۸] ۱۹۹۹) و یک هنجار اجتماعی و فرهنگی (گلدنر[۴۹]، ۱۹۶۰) پیشنهاد می‌شود و با توجه به اینکه کارایی عملیات اعتماد، نیاز به ساختارهای کنترلی خارجی روشن ندارد، استفاده از آن هزینه تراکنش‌ها و میزان مصرف انرژی منابع را کم می‌کند. (زاک و کناک ۱۹۹۸ ; دلهگ[۵۰] و نیوتن[۵۱] ۲۰۰۳; سیتکین[۵۲] و رت[۵۳] ۱۹۹۳ ; آسلانر، [۵۴] ۲۰۰۲) و می‌تواند باعث آسان شدن و روان شدن رنج متمایزی از تعاملات اجتماعی شود. (استل، [۵۵] ۱۹۹۸)
قابلیت اعتماد ماهیتی چند وجهی دارد و در زمینه‌های مختلف از جمله جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه،
علوم کامپیوتر و… به آن پرداخته شده‌است. (مارش[۵۶]، ۱۹۹۶; آنارایانا و تیلر[۵۷]، ۲۰۰۰) و شامل انواع
ویژگی‌های شخصیتی و انواع ساختارهای اجتماعی است. (نایت و چروانی[۵۸]، ۲۰۰۱ )
روانشناسان اعتماد را به صورت یک خصیصه‌ی شخصی، جامعه شناسان آن را به صورت یک ساختار اجتماعی و اقتصاددانان آن را به صورت یک مکانیسم انتخاب اقتصادی مد نظر قرار داده‌اند. (لویکی[۵۹] و دیگران، ۱۹۹۵) طرفداران یک رشته ممکن است نقطه نظر رشته‌های دیگر در مورد اعتماد را درک نکرده و آن را مورد تصدیق قرار ندهند، بنابراین تعاریف موجود، بسیار متفاوت بوده و اغلب در طول یک خط بین رشته‌ای تجمیع می‌شوند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.