ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت …

SQUARE (آر. مید[۲۶۴] و دیگران، ۲۰۰۵ ) روشی است که هدف آن ایجاد امنیت در مراحل ابتدایی چرخه حیات پروژه است. این روش از طریق انجام گام‌های زیر انجام می‌شود:توافق بر سر مفاهیم، شناسایی اهداف امنیتی، تولید خروجی‌های مورد نیاز برای پشتیبانی از نیازمندی‌های امنیتی، ارزیابی ریسک، انتخاب تکنیک‌های استخراج نیازمندی‌ها، استخراج نیازمندی‌های امنیتی، طبقه بندی

دسترسی به منابع مقالات :
ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت ۲۰

حملات ناخواسته و اشتباهات امنیتی کاربران جلوگیری کند. روال‌ها، هشدارها و راهنماهای امنیتی با توجه به ویژگی‌های فیزیکی، شناختی، نگرشی و میزان مهارت، دانش و تجربه کاربران طراحی می‌شود. میزان توانایی کاربران و ویژگی‌های فیزیکی آنها روی روش حملات آنها و شیوه اعلام هشدارها و راهنماهای امنیتی تأثیر گذار خواهد بود. تمهیدات امنیتی اعمال شده

مقاله – 
ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- …

تحویل به مشتری، مرحله بسیار مهمی در این پروسه است. در حقیقیت، اگر محصول به صورت مناسب به مشتری تحویل داده نشود و ویژگی ها و امکانات آن به مشتری به نفضیل ارائه نشود، زحمات پروسه تولید نرم افزار از ابتدا تا انتها، به هدر می رود. برای تحویل مناسب به مشتری، روش های مختلفی

فایل دانشگاهی – 
ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت …

برای اعتبار سنجی تمامیت نیازمندی‌ها (انت، ۲۰۰۴) و مدل کردن منطق ذینفعان[۱۲۸]، مدل کردن آسیب پذیری‌ها و اثرات آنها[۱۲۹]مفید هستند. با در نظر گرفتن مباحث HCI (باک‌هاوس[۱۳۰] و دهیلن[۱۳۱]، ۱۹۹۶) و از آنجایی که ارزش‌های بشری همیشه امری کلیدی در قابلیت کاربری هستند، تغییر روابط ما با تکنولوژی به معنی سخت‌تر شدن تعیین این ارزش‌ها خواهد

فایل – 
ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت ۱۴

  HCI، نظم در طراحی، ارزیابی و پیاده سازی سیستم‌های محاسبه تعاملی در جهت قابلیت استفاده با مطالعه پدیده‌های عمده اطراف آنها است. (کارد[۱۶۶] و دیگران، ۱۹۹۶)HCI یک فیلد میان رشته‌ای است و به طور کلی در چند دهه اخیر تحت تأثیر تحقیقات در فیلدهایی مانند ارگونومیک، علم شناختی، علم کامپیوتر، علوم اجتماعی و هنر و علوم

ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- قسمت …

اول در عمل یک هدف امنیتی می‌تواند از طریق کاهش، شناسایی یا واکنش به تهدید ویژه تحقق پیدا کند اما نیازمندی‌ها برای این‌چنین تهدیداتی نمی‌توانند به آسانی به عنوان محدودیت‌ها مدل شوند. علاوه بر آن، نمایش امنیت به عنوان محدودیت می‌تواند نیازمندی‌های امنیتی را در مقابل قابلیت کاربری قرار دهد، به جای آنکه امنیت را

جستجوی مقالات فارسی – 
ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا- …

ممکن است نیاز به تخصص‌ها (برای مثال: روانشناس، متخصص تست، جامعه شناس و…) و ذینفعان مختلف در گروه باشد. محصولات به بازبینی کمتری نیاز پیدا می‌کنند و معمولاً بهتر با محیط و کاربران سازگار می‌شوند. ممکن است اعمال تعدادی از نظرها در طراحی دشوار باشد. همکاری بین افراد در این فرآیند امکان ارائه راه حل‌های

ارتباط شاخصهای رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم- قسمت ۷

دیدگاه اولیه در خصوص مبادلات فردی و اجتماعی حاصل تفکرات و نظریه‌های تاریخی مبادلات است که پیتر بلاو در مقاله حیات اجتماعی و قدرت سازمان‌ها در سال ۱۹۶۴ به بررسی آن پرداخته است مبادلات می‌تواند اجتماعی یا اقتصادی باشد، مبادلات اقتصادی بر اساس نظریه‌های بلاو بیشتر خصوصیات کسب‌وکار تجاری دارند و شرکا مبادلات و دادوستدها

ارتباط شاخصهای رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی …

در ادبیات نوین مدیریت از انجام ارادی و خودجوش وظایف فرا نقشی تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی یادشده و از آن‌ جهت با رفتار اجباری -وظیفه‌ای تفاوت دارد که در رفتار وظیفه‌ای افراد بر حسب شرح وظایف و الزامات و قوانین و مقررات عمل می‌نمایند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط رفتار شهروندی بر عملکرد

ارتباط شاخصهای رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم- …

اطاعت‌پذیری ۲۴ تا ۳۰ عملکرد کارکنان فصل دوم: ادبیات تحقیقمقدمه:در دنیای کنونی که مدیران نیاز به کارکنانی دارند که بیش‌ازحد وظایف شرح شغل خود فعالیت کنند آن‌ها به دنبال کارکنانی هستند که فراتر از شرح شغل عمل نمایند که این نوع رفتارها در اثربخشی سازمان بسیار مؤثر می‌باشند. درگذشته محققان مطالعات خود را جهت بررسی

ارتباط شاخصهای رفتار شهروندی و عملکرد سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی …

۲-۸- سیاست و اقدامات سازمانی که رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند………………………..۲۹۲-۹-سوابق وپیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….۳۴فصل سوم- روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………۳۹۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۳۹۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۳۹۳-۳-روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۴۱۳-۴- فن گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………..۴۱۳-۵- ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………۴۱۳-۶- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………۴۲۳-۷- حجم نمونه شیوه نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………………۴۲۳-۸- پایایی و روایی پرسشنامه‌ها……………………………………………………………………………………………۴۳۳-۹پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………..۴۴فصل چهارم- تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………۴۵۴-۱-جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………….۴۵۴-۲-تاهل …………………………………………………………………………………………………………………………۴۶۴-۲-تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………………۴۷۴-۳-سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷۴-۴-تجزیه تحلیل اظلاعات………………………………………………………………………………………………….۷۹۴-۴-۱ آزمون

مقاله علمی با منبع :
تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه …

نصیری‌زاده و همکاران۱۳۹۱ ۳۴ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی۲۰۰۸-۱۹۹۰ باز ‌بودن تجاری متوسط تورم در این کشورها را کاهش می‌دهد و مبادله تولید- تورم کشور‌های منتخب را افزایش می‌دهد. فصل سوم- روش تحقیق۳-۱) مقدمهدر این فصل، ابتدا الگوی اقتصاد سنجی مورد استفاده برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی میشود. پس از آن

دسترسی به منابع مقالات :
تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال …

با مطالعهی مشاهدات مقطعی تکراری، دادههای تابلویی به منظور مطالعهی پویای تغییرات مناسبتر و بهترند.به طور کلی باید گفت دادههای تابلویی تحلیلهای تجربی را به شکل غنی میسازند که در صورت استفاده از دادههای سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. البته نمیتوان گفت مدل سازی با دادههای تابلویی هیچ مشکلی ندارد(غلامی، ۱۳۹۱).۳-۵) روشهای

تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و …

لین[۴۳] (۲۰۱۰) در مطالعه خود ارتباط بین باز بودن تجاری و تورم را به وسیله تحلیل دادههای تابلویی برای ۱۰۶ کشور (شامل ۵۸ کشور مقروض در بحران بدهی ۱۹۸۰) در دوره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۷۰ بررسی کرد. نتایج وی به این صورت بود که اثر منفی باز بودن تجارت بر روی تورم هنگامی که تورم بالا است صادق

تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا- قسمت …

بعد اقتصادیدر تعریف جهانیشدن بیش از هر چیز، مفهوم و جنبه اقتصادی آن غلبه دارد، تا ابعاد سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی آن. دلیل آن ناشی از تکامل یافتگی بیشتر بعد اقتصادی جهانیشدن بر سایر ابعاد و جنبههای آن و تقدم زمانی وقوع آن میباشد. به همین دلیل به مقولهی جهانیشدن بیشتر با نگاه اقتصادی

تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و شمال آفریقا- …

۲-۶-۲) یکپارچهشدن نظام تجارت بینالملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم…………………… ۳۰۲-۶-۳) اثر جهانیشدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی……………………………………… ۳۰۲-۶-۴) جهانیشدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی…………………………………… ۳۱۲-۷) مروری بر مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۱۲-۷-۱) پژوهش‏‌های خارجی………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲۲-۷-۲) پژوهش‏های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴فصل سوم-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸۳-۲) معرفی الگوی اقتصادسنجی………………………………………………………………………………………………………… ۳۸۳-۳)

منابع مقالات علمی :
تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشور های منتخب خاور میانه و …

جدول(۲-۱): خلاصه مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با جهانیشدن اقتصادی و تورم…………………… ۳۶جدول (۳-۱): اطلاعات شاخص جهانیشدن اقتصادیKOF برای کشورهای منتخب………………………….. ۴۳جدول (۳-۲): اطلاعات شاخص تورم برای کشورهای منتخب ……………………………………………………………….. ۴۴جدول(۳-۳): اطلاعات میانگین تورم وشاخص جهانیشدن اقتصادی KOF در کشورهای منتخب…….. ۵۰جدول(۴-۱): نتایج آزمون ریشه واحد LLC برای متغیرهای پژوهش…………………………………………………. ۵۴جدول(۴-۲)- نتایج حاصل از